Zbigniew Taszycki

Zbigniew Taszycki [Polska] bez tytułu

instalacja

Brama na ul. Dominikańskiej 3

Artysta, malarz, rysownik, twórca instalacji. Od wielu lat zajmuje się sztuką typu site specific. Jest artystą multimedialnym, którego trudno przypisać do jednego kierunku sztuki. Wczesne prace malarskie to ekspresja czasu Neue Wilde, jeszcze wcześniejsze noszą znamiona sztuki konceptualnej, inne rozważania twórcze koncentrują się na problemach percepcji, zjawisk optycznych, po ostatnie realizacje, które sytuują się w rozmaitych relacjach przestrzennych, malarsko-przestrzennych czy rysunkowo-przestrzennych. Do swoich realizacji wprowadza inne, oprócz wzroku, elementy świata zmysłów: smak, zapach, dotyk. W pracach „luminescencyjnych” angażuje publiczność do własnych, nieoczywistych doznań.

Autor wielu wystaw w kraju i zagranicą. Prowadzi X Pracownię Malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

© Ośrodek Rozdroża

Skip to content