Li Xiaofei

Li Xiaofei [Chiny] bez tytułu

instalacja

Klasztor oo. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, wejście od ul. Jezuickiej

W pierwszej chwili wydaje mi się, że to fotografia. Dopiero po chwili zauważam nieznaczny ruch ręki kobiety stojącej przy maszynie, być może 8 godzin dziennie, 48 tygodniowo, 576 rocznie w bezruchu. Nie umiem tego nazwać inaczej jak poczucie piękna niebywałego zjawiska jakim jest życie, przemijanie, nieodwracalność i empatia wobec. Odwracam się, pochłania mnie już inny obraz, ale w pamięci widzę ją stojącą przy tej samej maszynie, kolejny dzień. Obym nie miał racji.

[TW]

© Ośrodek Rozdroża

Skip to content