Matúš Lányi

Matúš Lányi [Słowacja] Windows Series, Public Games

 

Windows Series

seria obrazów

Galeria Rozdroża, Peowiaków 12

5 obrazów pozornie będących zrzutami ekranu ukazującymi różne banalne funkcje i polecenia w środowisku Windows. Jednak polecenia oraz opisy uruchamianych procedur odnoszą się do dziejów biblijnych, wciągając widza do uczestnictwa w tamtych wydarzeniach. Jeden z obrazów to współczesna forma przedstawiająca ukrzyżowanie.

 

Public Games

instalacja, Błonia Zamkowe

Matúš Lányi często tworzy przestrzeń artystyczną przez obrysy nieistniejących budynków lub obiektów „wstawionych” w nieoczywistych miejscach lub wrysowanie ich w inne przestrzenie, mieszając ich funkcje i sposoby użytkowania. Na części terenów zielonych położonych pod zamkiem zaproponował formę wyznaczenia boiska do gry. Boisko nie reprezentuje konkretnej dyscypliny, ale imituje wiele różnych sportów w jednym obrysie. Instalacja ma charakter efemeryczny, a także swoistego performansu. Do gry podczas spaceru kuratorskiego zaproszona została drużyna softballa z Lublina.

 

Matúš Lányi jest czołowym artystą z pokolenia wschodnioeuropejskich środowisk twórczych, które wyłoniły się po upadku muru berlińskiego. Wbrew prostej klasyfikacji jest zarówno odważnym modernistą w swoim temacie i postawie, jak i tradycjonalistą z doskonałymi umiejętnościami rysunkowymi – spadkobiercą wartości estetycznych, śmiałości i wiary Andy’ego Warhola.

© Ośrodek Rozdroża

Skip to content