Vova Vorotniov / WARNING

Instalacja porusza zagadnienie widocznych oznak oraz lęków związanych z wojną. W społeczeństwie ukraińskim przesłanki zbliżającej się wojny były mocno widoczne od samego początku, od upadku Związku Radzieckiego. Weterani działań w Afganistanie byli wszechobecni, raz po raz migocząc swoimi mundurami w ochronnych barwach, medalami i amputowanymi kończynami podczas publicznych spotkań z kombatantami, świąt państwowych czy żebrząc na ulicy. Z chwilą wybuchu nowej wojny, bliżej niż kiedykolwiek przedtem, na wschodnich rubieżach Ukrainy, pojawiły się nowe obawy i lęki. Współczesne traumatyczne doświadczenia zrealizowały się w zatrważający sposób w tych samych starych symbolach. WARNING, jako ogólnoludzki drogowskaz, dotyka pojęć czasu i pamięci za pomocą prostych akcentów pozbawionych zbytecznej estetyzacji i komplikacji. Zapamiętywanie łączy przeszłość z przyszłością, będąc osadzonym w teraźniejszym codziennym doświadczeniu. W Polsce takie wyrwane z kontekstu wyrażenie może wywołać w świadomości społecznej silny niepokój dotyczący tego, co dzieje się we wcale nie tak odległych regionach oraz rzeczy, których nie można być już pewnym.