Piotr Grabowski / Ketou, 2016

Tytuł pracy nawiązuje do nazwy chińskiego pokłonu, który oddawano możnym i przedstawicielom władzy. Wykonujący ketou musiał klęknąć i trzykrotnie uderzyć czołem w ziemię.

Centralną figurą instalacji jest współczesny emoticon „orz” – przedstawienie klęczącej postaci ze zwieszoną głową, wykonany z aluminiowych trawersów służących zwykle do budowy konstrukcji estradowych i wystawienniczych. Ketou to pomnik zbudowany z materii spektaklu przedsiębiorczości: z reklamowej tablicy LED do wyświetlania tekstów, modułów wykorzystywanych przy organizacji promocyjnych eventów i z muralu-logotypu. Duch przedsiębiorczości jest także bohaterem tego pomnika – instalacji uobecniającej moment triumfu kapitału i składany mu hołd. Przestrzeń parkingu komisu samochodowego ograniczona ścianą spółdzielni mieszkaniowej staje się polem spekulacji – i zarazem modelem przedsiębiorstwa, w którym wszyscy jesteśmy jednocześnie pracobiorcami i pracodawcami, przedstawicielami i zarazem obiektami bezosobowej władzy, której składamy pokłon.