Kamil Stańczak – TŁO ZDERZEŃ

Tytuł jest parafrazą „chłonnego tła zdarzeń” postulatu Oskara Hansena dotyczącego architektury i przestrzeni publicznej organizowanej według założeń Formy Otwartej. Realizacja jest luźnym nawiązaniem do Formy Przestrzennej nr IV Katarzyny Kobro z 1929 roku i posiada walory wizualne oparte na czystej geometrii, odwołujące do awangardowych kierunków sztuki XX wieku. Pomimo upływu niemalże 100 lat pierwowzór nie stracił nic ze swojej nowoczesności i jest wciąż alternatywą wobec panujących tendencji w przestrzeni publicznej. Praca artysty nie służy wyłącznie do oglądania lecz zaprasza w swoje wnętrze. Jej integralną i nieodłączną częścią stają się m.in. skaterzy, przełamujący stabilność artystycznej formy rzeczywistym ruchem. W tym sensie ma stać się „żywa”. Tło zderzeń jest propozycją rzeźby użytkowej, otwartej na działanie, przeciwstawiającej się wszechobecnym Formom Zamkniętym. Przypomina, że obiekty artystyczne w przestrzeni publicznej nie zawsze muszą być pomnikami naznaczonymi ideologią, stać na niedostępnych postumentach, nie muszą wreszcie być figuratywne. Bo abstrakcja może wyzwalać.