Erik Bünger, Steven Cuzner, Manuel Saiz / Tylko czas

„Tylko czas” jest publicznym projektem artystycznym skupionym na kapsule czasu, która zostanie zakopana w Lublinie w dniu 23 czerwca, tylko po to, by odkopać ją 20 lipca. Kapsuły czasu były zakopywane na przestrzeni wieków z myślą o przyszłych pokoleniach, którym można by zostawić jakąś wiadomość zawierającą część dorobku kulturowego danej epoki. Do zakopywanych pojemników, które miały przetrwać setki lat, zwyczajowo wkładano narzędzia typowe dla mieszkańców danych czasów, by za ich pomocą przenieść wspomnienie ulotnej codzienności dla tych, którzy jeszcze się nie narodzili.

Nasza kapsuła nie będzie się wpisywała w ten model. Owszem, będzie wypełniona charakterystycznymi przedmiotami naszych czasów. Odbędzie się także fantastyczna ceremonia, w czasie której przemowy i muzyka dodadzą odpowiedniego tonu pochówkowi. Jednak już miesiąc później, w trakcie kolejnej wspaniałej ceremonii, kapsuła zostanie wyjęta z ziemi, a jej zawartość bardzo dokładnie zbadana. Będzie to o wiele za wcześnie. Nie zostanie nic dla tych, którzy jeszcze się nie urodzili.

Mamy tylko nadzieję, że nic nadzwyczajnego nie wydarzy się w ciągu tych czterech tygodni, gdy kapsuła będzie zakopana pod ziemią. Klęska żywiołowa, rozruchy polityczne czy wojna – w Lublinie, czy gdziekolwiek na świecie – to wszystko zrujnowałoby nasz projekt. To, czego potrzebujemy do „Tylko czas” to by po prostu minął miesiąc – nic więcej.