Szymon Maliborski (Polska)

Urodzony w 1986 r., historyk sztuki, kulturoznawca, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, twórca filmów wideo, kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Współpracował m.in. z Instytutem Polskim w Dusseldorfie, CSW Zamek Ujazdowski. Autor projektów artystycznych, takich jak: Krakowskie Sny Amona Goetha (wraz z Agnieszką Daukszą) czy Poznanie przyrody nie jest przyrodą. Obecnie współpracuje kuratorsko przy organizacji festiwalu Warszawa w Budowie. Publikował m. in. w takich magazynach jak Didaskalia, Obieg, Szum.