Magdalena Franczak

MAGDALENA FRANCZAK (ur. w 1978 roku w Puławach) jest absolwentką Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Jest artystką intermedialną, członkinią polsko-niemieckiej grupy AOUA (Academy of Ugly Arts). Współtworzy kolektyw „Łodygi”. Jak pisze Karolina Sikorska: „Magdalena Franczak mówi o pracy i procesie twórczym jako o przyroście naturalnym. Za tą metaforą kryje się skrupulatnie budowana kolekcja znalezionych, pozyskanych, zyskujących materialność przedmiotów, które produkują misterne struktury powiązań między sobą, skłaniając inicjatorkę i twórczynię kolekcji do ciągłego wysiłku opanowywania i klasyfikowania zbieranego materiału. Praca dla Franczak jest bezustannym procesem, mierzeniem się z ulotnością materii, konserwacją, odzyskiwaniem, umieszczaniem rzeczy w obszarze widzialnego”. Zrealizowała m.in. wystawy w Miejscu Projektów Zachęty w Warszawie i Kryjówki z papieru w Mieszkaniu Gepperta we Wrocławiu w 2014 roku, Sen o mostach przyprószonych śniegiem w Galerii Manhattan w Łodzi w 2015 roku, Luksus Niewygody w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach w 2016 roku i Dzień, w którym nie wydarzyło się nic (z Yael Frank) w Art Cube Artists Studios w Jerozolimie w 2017 roku.

Mieszka w Lublinie. http://mfranczak.blogspot.com/