Krzysztof Sołowiej

KRZYSZTOF SOŁOWIEJ (ur. w 1962 roku w Białymstoku) studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, jest absolwentem PWSSP w Poznaniu. Jest twórcą rzeźb i obiektów, w których odwołuje się do znaczeń zawartych w tradycji kultury. Posługując się klasycznym warsztatem rzeźbiarza, dokonuje redefinicji tradycyjnych konwencji. Sztuka Sołowieja jest w warstwie ideowej konceptualna, zaś w warstwie wizualnej zmysłowa, symboliczna, aluzyjna. Jego prace w sposób niezwykły wprowadzają grę swobodnej wyobraźni, dzięki czemu każdy może znaleźć własny trop i nadać mu osobisty sens . Autor wystaw indywidualnych m.in. w galeriach: Kont i Białej w Lublinie, ON, AT, Arsenał, EGO i w Międzynarodowym Centrum Sztuki w Poznaniu, Galerii Arsenał w Białymstoku, Kunst # Stucke w Wiedniu. Uczestniczył m.in. w takich wydarzeniach jak Lekkość rzeczy w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie w 2003 roku, w Mediations Biennale w Poznaniu w 2008 i 2010 roku, Water Falls w Starym Browarze w Poznaniu w 2012 roku. Jego prace znajdują się w kolekcji Zachęta w Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie oraz w wielu kolekcjach prywatnych.

Mieszka w Poznaniu. http://www.solowiej.siteor.pl