Katarzyna Szczypior

KATARZYNA SZCZYPIOR (ur. 1980 roku w Częstochowie) jest absolwentką Architektury Krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aktywnie angażuje się w społeczną działalność na rzecz kultury przestrzeni. Poza pracą zawodową zajmuje się tworzeniem instalacji w przestrzeni publicznej (czasowe interwencje) oraz w środowisku naturalnym (landart). Szczególnie interesują ją działania na pograniczu sztuki i projektowania. W realizacjach w przestrzeni publicznej głównym tworzywem jej prac są rośliny, a polem zainteresowań wzajemne relacje: człowiek – natura, natura – miasto, miasto – człowiek. Jest autorką mebli miejskich, m.in. przed lubelskim Ratuszem, przed budynkiem Collegium Norwidianum KUL, na dziedzińcu Muzeum Lubelskiego. Ma w swoim dorobku akcje, wystawy i festiwale, m.in: żywe torowisko – Genius Loci we Wrocławiu w 2016 roku, Parking For People – Art Attack w Tbilisi w 2015 roku, Miasto Poezji w Lublinie w 2014 – 2015 roku, Kwietnik w ramach projektu Grodzka 5 w Warsztatach Kultury 2015 -2014, Nieskończoność w Landart Festiwal w 2014 roku.

Mieszka i pracuje w Lublinie.